آرشیو برای دی, ۱۳۹۲

  مقدمه : در ابتدای  این گزارش  کارآموزی  مقدمه  کوتاهی بیان خواهم  کرد در مورد فعالیتها و کارهایی که ما انجام دادیم. این عملیات  شامل  انجام واکنش های شیمی و بیوشیمی  می باشد آزمایشگاه تشخیص  طبی سینا مکان انجام دوره کار آموزی من بود که این قسمت خود از چند بخش  تشکیل شده که نام برده و مختصر مطالبی  درباره کارهایی که درهرکدام از بخش ها صورت می گیرد توضیح […]

  مقدمه   دانش بیوشیمی ، علمی است که درباره ترکیبات و واکنش های شیمیایی در موجودات زنده بحث   می کند. بیو شیمی علم بسیار جوانی است. در چند دهه گذشته فقط تعداد کمی از دانشگاهها آنرا به طور جداگانه بعنوان یک علم می شناختند. بیوشیمی معاصر در شجره نامه خود وارث دو تبار است . یک تبار از پزشکی و فیزیولوژی ، که یک محصول جنبی تحقیقات اولیه درباره […]

  فهرست مطالب عنوان صفحه نفت خام و پالایش آن   خواص روان کننده   افزودنیها   روان کننده های چند منظوره   اصطکاک   روان کننده ها   طبقه بندی روان کارها   رژیم های روانکاری   سیستم های روان کاری   سیستم های مرکزی روانکاری   سیستم بخار روغن   مزایای سیستم های مرکزی روان کاری   روغن ها و کاربر آنها   طبقه بندی کیفی روغن موتورهای […]

حامیان