آرشیو برای اردیبهشت, ۱۳۹۲

خلاصه مطالب پروژه سرعت بسیاری از واکنش ها بتوسط موادی که جزء ترکیب شوندگان و یا محصولات واکنش محسوب نمی شوند تحت تأثیر قرار می گیرد . این مواد که به کاتالیزر موسوم می باشند ممکن است سبب کاهش سرعت واکنشی شوند که در این صورت کاتالیزر منفی تلقی خواهند گردید . و یا برعکس ممکن است افزایش سرعت واکنشی را موجب شوند که در آنصورت کاتالیزر مثبت نامیده خواهند […]

مقدمه صنعت پتروشیمی که امروزه یکی از صنایع مادر به شمار می رود صنعتی است که در آن با انجام واکنش ها فیزیکی و شیمیایی بر روی هیدروکربن های سبک نفتی می توان به موادی با ارزش افزوده چندین برابر نسبت به مواد اولیه رسید میزان ارزش افزوده رابطه مستقیمی به درجه پیچیدگی عمل و مراحل تبدیل چه از نظر انجام واکنش و چه از نظر سایر مسائل جنبی دارد […]

  ۱- فصل اول – تاریخچه و کاربرد لوله های GRP  ۱)مقدمه لوله های فایبرگلاس ، از الیاف شیشه آغشته به رزین تولید می شوند. این ترکیب ممکن اس مواد اضافی دیگری از جمله ماسه های پرکننده (سیلیس) یا Platelet fillers, thixotropic agents pigments یا dyes را شامل شود. با انتخاب مناسبی از الیاف شیشه ، رزین ، پرکننده و طراحی می توان به دامنه وسیعی از عملکرد دست یافت. […]

حامیان